MANUSKRIPVOORLEGGING

Thompson Boekdrukkery fokus op die leesbehoefte van die volwasse Afrikaanse wetenskapfiksie en fantasie leser en publiseer daarom boeke en eBoeke om aan hierdie behoefte te voorsien. Ons aanvaar graag manuskripvoorleggings van Afrikaanse wetenskapfiksie en fantasie skrywers vir oorweging.

Hou asseblief die volgende riglyne in gedagte wanneer u ’n manuskrip aan ons voorlê:

LET WEL:

Geen onvoltooide manuskripte sal oorweeg word nie.

Geen handgeskrewe of getikte hardekopie manuskripte sal oorweeg word nie.

ELEKTRONIESE VOORLEGGINGS

 1. kan per vonkpos gestuur word na kontak@thompsonboeke.com met die volgende inligting:
 2. ’n kort CV, met telefoonnommers, posadresse en vonkposadresse, wat ook melding maak van enige vorige skryfervaring en/of publikasies;
 3. die titel (en nog drie ander titels onder die opskrif “Alternatiewe titels”) en ʼn opsomming (sinopsis) van van u verhaal (ongeveer 250 woorde). Dui ook die manuskrip se woordtelling aan;
 4. ʼn inhoudsopgawe (indien van toepassing);
 5. die eerste hoofstuk (of die hele verhaal indien u dit so sou verkies);
 6. ’n bemarkingsplan (opsioneel).

TEGNIESE VERSORGING:

 1. Lettertipe: Times New Roman
 2. Lettergrootte: 12pt
 3. Reëlspasie: 1.5
 4. Eerste paragraafreël: ingekeep (15mm)
 5. Bladsye: genommer en geen “page break”
 6. Kantlyne: linkerkant (20mm), regterkant (15mm)
 7. Papier: A-4
 8. Spelling: gebruik ‘n goeie speltoetser soos www.wspel.co.za
 9. Spasies: Tik net een spasie ’n punt of leestekens, en geen skoon reël tussen paragrawe nie (dit word nét tussen tyd- en plekspronge gebruik)
 10. Leestekens: vermy om “Macros” of “Symbols” te gebruik. Aktiveer “NUM-lock”, hou die ALT-sleutel in en gebruik die kodes in die onderstaande tabel. Sien onderstaande table.

 

0145

0146

0147

0148

0149

0150

0151

0152

˜

0169

©

0176

°

0177

±

0183

·

0188

¼

0189

½

0192

À

0193

Á

0194

Â

0195

Ã

0196

Ä

0200

È

0201

É

0202

Ê

0203

Ë

0204

Ì

0205

Í

0206

Î

0207

Ï

0210

Ò

0211

Ó

0212

Ô

0213

Õ

0214

Ö

0217

Ù

0218

Ú

0219

Û

0220

Ü

0224

à

0225

á

0226

â

0227

ã

0228

ä

0231

ç

0232

è

0233

é

0234

ê

0235

ë

0236

ì

0237

í

0238

î

0239

ï

0241

ñ

0242

ò

0243

ó

0244

ô

0245

õ

0246

ö

0247

÷

0248

ø

0249

ù

0250

ú

0251

û

0252

ü

0253

ý

0255

ÿ

 

 

 

 

 

 

 

Thompson Boekdrukkery sal ontvangs van u manuskrip erken via vonkpos (binne 3 werksdae) en indien u manuskrip vir publikasie aanvaar word sal u verdere instruksies ontvang.

 

Indien u manuskrip nie aanvaar word nie, sal u skriftelik verwittig word.